Welkom

… op de website van Francissen Communicatie, het tekstbureau van Willy Francissen. Ik schrijf en redigeer zakelijke teksten (brochures, webteksten, jaarverslagen, speeches, persberichten, beleidsnotities) en journalistieke artikelen. Mijn specialismen: onderwijs en openbaar bestuur.

Enkele opdrachtgevers zijn: Onderwijsraad, TU Delft, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Inspectie van het Onderwijs, ROC van Amsterdam, gemeente Den Haag, VUmc.

Verschijnt binnenkort

Een artikel van mijn hand over adviesvaardigheden van tekstschrijvers. Wordt gepubliceerd in nummer 05/06 van Tekstblad, tijdschrift over tekst en communicatie.